Svobodometr

Zjistěte si Váš soulad s programem Svobodných ve formě zábavného dotazníku. Účelem je zájemce seznámit jednoduchou formou s postoji Svobodných. Není naším záměrem kohokoliv urazit.